Somatotypy

7.8.2005 12:00 - Ostatní - Objemák
přečteno: 11508x - diskuse: 0

Somatotyp je popis momentálního morfologického stavu jedince. Krajní typy (endomorf, mezomorf a ektomorf) pojmenoval Sheldon podle tří zárodečných listů - endodermu, mezodermu a ektodermu. Má to souvislost s tím, jaké orgány se z toho kterého zárodečného listu zakládají; např. z endodermu trávicí trubice, z mezodermu kosterní svalstvo, z ektodermu kůže, nervová soustava.

Ke stanovení somatotypu se v současné době používá modifikované sheldonovské metody podle Heathové a Cartera, která umožňuje přesně ohodnotit i přechodné typy, kterých je v populaci nejvíce. V každém jedinci je nestejnou měrou zastoupena komponenta endomorfní, mezomorfní a ektomorfní. Somatotyp je vyjádřen trojčíselným hodnocením sestávajícím ze tří po sobě jdoucích čísel vždy psaných v témže pořadí, kdy každé číslo reprezentuje ohodnocení jedné z těchto tří komponent. Tato ohodnocení tedy vyjadřují individuální variace v morfologii a složení lidského těla. Převedeno do normální řeči to znamená, že opravdu o velice málo lidech můžeme říct, že je třeba mezomorf. Prostě variabilita je skutečně velká, takže v každém z nás je každý ze somatotypů zastoupen a každý v určité míře. Prostě jeden víc a druhý míň.

Somatotypy
První komponenta čili endomorfie se vztahuje k relativní tloušce jednotlivých osob, také se vztahuje k relativní hubenosti. To znamená, že endomorfie je ohodnocena množstvím podkožního tuku a leží na kontinuu od nejnižších hodnot k nejvyšším.
Převažují zakulacené tvary a na pohmat měkké svalstvo s přemírou tuku. Břicho vystupuje před hrudníkem. Obvod pasu je větší než obvod hrudníku. Horní končetiny vynikají nad dolními. Krátký krk. Obrysy ramen zaoblené. Velká hlava. Svalový reliéf chybí. Krátké končetiny, slabé, poměrně malé ruce a nohy. Trup je relativně krátký. Kůže je měkká.


Somatotypy
Druhá komponenta čili mezomorfie se vztahuje k relativnímu svalově kosternímu rozvoji ve vztahu k tělesné výšce. Druhá komponenta je ohodnocením svalově kosterního rozvoje a leží na kontinuu od nejnižších hodnot k nejvyšším. Mezomorfie může být považována za hubenou tělesnou hmotu ve vztahu k tělesné výšce.
Převládá masivní svalstvo a kostra, hranatost těla. Ostrý svalový reliéf. Trup je těžký, svalnatý. Končetiny svalnaté, masivní, délka je různá. Silné i předloktí, zápěstí, ruka. Obvod hrudníku daleko převyšuje obvod břicha. Hrudník s rameny je široký, trup obyčejně vzpřímený, m. trapezius a deltoideus jsou mohutné a jasně se rýsují. Délka trupu a délka končetin není konstantním znakem u mezomorfa. Pánev je mohutná (Sheldon uvádí, že úzká pánev často zjištěná u svalově vyvinutých sportovců prozrazuje vedle mezomorfní komponenty i vyšší přítomnost třetí komponenty – ektomorfní). Paže a dolní končetiny jsou relativně stejně dlouhé. Velikost hlavy kolísá. Ramena široká, silná, klíční kosti jsou nápadné. Držení těla bývá dobré, bederní lordóza je někdy mírně zvětšena. Břišní stěna bývá pevná, nevystupuje. Hrudník je nápadný.

Somatotypy
Třetí komponenta čili ektomorfie se vztahuje k relativní délce částí těla. Stanovení třetí komponenty je založeno hlavně na indexu podíl výšky ke třetí odmocnině z hmotnosti. Tento index a stanovení ektomorfní komponenty jsou v úzkém vztahu. Dolní konec rozsahu znamená relativní krátkost různých tělesných rozměrů a horní konec znamená relativní délku různých tělesných rozměrů.
Převažují znaky křehkosti. Slabé kosti, velmi slabé svalstvo. Ramena jsou skleslá. Trup je relativně krátký, končetiny relativně dlouhé, postava není vždy vysoká. Břicho býví ploché. Bederní lordóza na rozdíl od mezomorfa je nepatrná a vysoko umístěná, hrudní kyfóza je větší. Hrudník je relativně dlouhý ve srovnání s břichem. Je plochý a úzký. Kulatá ramena jsou držena vpřed, křídlovitě odstávající lopatky jsou časté. Velmi slabá stehna a slabé paže. Prsty křehké a dlouhé. Krk bývá dlouhý, vadné držení hlavy a krku časté. Obličejová část hlavy je relativně malá ve srovnání s kraniální částí. Kůže bývá slabá a suchá.

A k čemu je dobré vědět hodnoty svých somatotypů? Můžou nám například dopomoct k efektivnějšímu nasměrování tréninku. Díky přesnému určení našeho somatotypu můžeme zvolit pro nᚠtyp správný tréninkový systém a hlavně postup v oblasti výživy a doplňků. Každý jsme jiný a to, co funguje na našeho kamaráda nemusí fungovat na nás. A proč? Třeba právě proto, že on má jiné hodnoty somatotypu než my.

Literatura:
Pařízková, J.: Body Fat and Physical Fitness. Leiden University Press, 1974.
Štěpnička, J., Chytráčková, J., Kasalická, V., Kubrychtová, I.: Somatické předpoklady ke studiu tělesné výchovy. Univerzita Karlova, Praha, 1979.


 

reakce čtenářů

 [url]   [b]   [i] 
 
Reakce čtenářů obsahují celkem 0 příspěvků.

Vyzkoušejte také:    fitness-suplementy.cz  |   skfcr.cz  |   muscle-fitness.cz  |   sportujeme.sk  |   Mega Fitness Praha  |  
kulturistika.net Pro vás od Lifecor Academy
přihlášení